Svaneke Revision
Borgergade 3, DK-3740 Svaneke
Tlf.: +45 5649 6032
Fax.: +45 5649 6832
E-mail: fsr@svaneke-revision.dk
Samarbejdspartnere

Medlem af FSR – danske revisorer

Medlem af Dania 

Samarbejde med rådgivende skattekonsulenter 

Samarbejde med advokater ved forhold, der også omfatter advokatens arbejdsområde 

Samarbejde med andre registrerede revisorer

Samarbejde med statsautoriserede revisorera